0
ถูกแชร์ทั้งหมด

1. ประกันสังคมมาตรา 40 คือ อะไร ?

ตอบ : ประกันสำหรับคนทำอาชีพอิสระ

2. ทำประกันสังคมมาตรา 40 ต้องตรวจสุขภาพก่อนหรือไม่ ?

ตอบ : ไม่ต้องตรวจจ้า ยื่นบัตรประชาชนก็ทำได้เลย

3. 70 บาท ซื้อประกันสังคมมาตรา 40 ได้จริงหรือไม่ ?

ตอบ : จริง แถมได้สิทธิประโยชน์ 3 กรณีเลย

4. พ่อค้า - แม่ค้า ออนไลน์ ทำประกันสังคมมาตรา 40 ได้หรือไม่ ?

ตอบ : ได้ แถมไม่ต้องตรวจสุขภาพด้วยนะ

5. ผู้ประกันตนในมาตรา 40 ที่จ่ายเงินสมทบเข้าประกันสังคม สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ใช่หรือไม่ ?

ตอบ : ใช่

6. จริงหรือไม่ เจ็บป่วย อุบัติเหตุ ประกันสังคมมาตรา 40 จ่ายค่าทดแทนการขาดรายได้ให้วันละ 200 บาท ?

ตอบ : จริง ดีนะที่ทำประกันสังคมไว้

7. จริงหรือไม่ จ่ายเพียง 300 บาท ประกันสังคมมาตรา 40 ให้ค่าเลี้ยงดูบุตรหลังคลอด ?

ตอบ : จริง ได้รับเงินสงเคราะห์บุตร 200 บาทต่อคน (เป็นรายเดือน) ตั้งแต่แรกเกิด – 6 ปีบริบูรณ์

8. บัตรประชาชนใบเดียว สามารถสมัครประกันสังคม มาตรา 40 ได้หรือไม่ ?

ตอบ : ได้

9. หนูพึ่งอายุ 15 ปี สามารถทำประกันสังคมมาตรา 40 ได้หรือไม่ ?

ตอบ : ได้ คุณสมบัติการสมัครทำได้ตั้งแต่ช่วงอายุ 15 – 60 ปีบริบูรณ์

10. มีสิทธิบัตรทองอยู่ สามารถทำประกันสังคมมาตรา 40 เพิ่มได้ไหม ?

ตอบ : ได้ ไม่ถูกตัดสิทธิการรักษาพยาบาลจากบัตรทอง