...
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

5 เคล็ดลับ ลดการเกิดอุบัติเหตุขณะขับรถ

อุบัติเหตุ เสียชีวิต ประกันสังคมพร้อมช่วยเหลือในยามวิกฤต

อุบัติเหตุ คือ สิ่งที่เลี่ยงกันไม่ได้ บางทีเราไม่ชนเขา เขาก็มาชนเรา แต่เราสามารถป้องกันได้ด้วย 5 เคล็ดลับง่ายๆ

...
...
1. ตรวจสอบรถก่อนขับ

- ตรวจเช็กทุกครั้งก่อนใช้รถ

- มีการรั่วซึมไหม

- ไฟท้าย ไฟหน้า ไฟเบรก ยังใช้การได้ปกติ

2. ขับรถด้วยความระมัดระวัง

- ขับในระยะความเร็วที่พอเหมาะ

- เคารพกฎจราจร

- ไม่เบียด ไม่แซง ไม่ปาดหน้า

3. มือทั้งสองอยู่บนพวงมาลัย

- ไม่ควรทำสิ่งอื่นขณะขับรถ

- ไม่เล่นโทรศัพท์

- ไม่จับพวงมาลัยด้วยมือเดียว

...
4. ระวังสิ่งรบกวนจากภายนอกรถ

- ไม่ควรที่จะมองไปข้าง ๆ รถมากเกินไป

- มีสมาธิและจดจ่ออยู่บนท้องถนน

...
...

5. อย่าให้มีอะไรมารบกวน

- อย่าปล่อยให้สิ่งรอบข้างมารบกวน

- อย่าเพิ่งตั้งสถานะหรือทวิตอะไรทั้งนั้นระหว่างที่คุณขับรถ

- ไม่รับประทานอาหารขณะขับรถ

...
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเช่น ข้อมูลการส่งเงินสมทบ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ สามารถตรวจสอบได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

มาสร้างหลักประกันชีวิตกับประกันสังคมมาตรา 40 กันนะครับ

ร่วมสร้างสรรค์สังคมแรงงาน ที่มีหลักประกันถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน

แหล่งที่มา : https://www.moneyguru.co.th/driving-tips/articles/%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8/