...
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

เปลี่ยนกระจกตาสดใส โดยไม่ต้องสำรองจ่าย

หลายคนอาจกังวลการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตามีค่าใช้จ่ายสูง แต่จะไม่เปลี่ยนก็ไม่ได้ ทำยังไงดีนะ !!!!

ข่าวดีสำหรับผู้มีสิทธิประกันสังคม เพราะ การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาจะไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากอีกต่อไป เพราะผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาได้ โดยไม่ต้องสำรองจ่าย
...
...
ใช้สิทธิเปลี่ยนกระจกตา มีขั้นตอนอะไรบ้าง ?

- โรคแผลเป็นที่กระจกตา

- กระจกตาขุ่นมัวจากภูมิร่างกายผิดปกติ เช่น แพ้ยาบางชนิด

- กระจกตาขุ่นมัวเป็นฝ้าขาวบวม เช่น อุบัติเหตุจากสารเคมี กระจกตาบวมหลังการผ่าตัด

- กระจกตาเป็นแผล

- กระจกตาเสื่อมตามอายุ

- กระจกตาเสื่อมตั้งแต่กำเนิด เช่น ผิดปกติทางพันธุกรรม การติดเชื้อแต่กำเนิด

- กระจกตาโค้งผิดรูป

- กระจกตาบาง

- โรคติดเชื้อที่กระจกตา

- กระจกตาทะลุ

- อื่นๆ ตามที่จักษุแพทย์ระบุ

...

กรณีผู้ประกันตนจะใช้สิทธิจะต้องได้รับการอนุมัติสิทธิจากสำนักงานเพื่อเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาก่อนเข้ารับการบริการ ซึ่งสถานพยาบาลตามสิทธิจะส่งต่อไปสถานผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา จำนวน 29 แห่ง ที่ได้ทำข้อตกลงกับสำนักงานประกันสังคมโดยตรง

...
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเช่น ข้อมูลการส่งเงินสมทบ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ สามารถตรวจสอบได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ร่วมสร้างสรรค์สังคมแรงงาน ที่มีหลักประกันถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน