...
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

6 กลุ่มอาการป่วยฉุกเฉิน ใช้สิทธิประกันสังคมต่างโรงพยาบาล

รู้ไหม .. เจ็บป่วยฉุกเฉิน หมดห่วง ประกันสังคมช่วยคุณได้นะ !!!

.... จริงเหรอ ได้ทุกโรคเลยหรือเปล่า ? ....

...

6 กลุ่มอาการป่วยฉุกเฉิน วิกฤต ตามเกณฑ์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

1. หมดสติ ไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ

2. หายใจเร็ว หอบเหนื่อยรุนแรง

3. ซึมลง เหงื่อแตก ตัวเย็น มีอาการชักร่วม

4. เจ็บหน้าอกเฉียบพลัน รุนแรง

5. อาการที่มีผลต่อการหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบสมองที่เสี่ยงเป็นอันตรายต่อชีวิต

6. แขนขาอ่อนแรง พูดไม่ชัด ชักต่อเนื่อง

...
...
แล้วการคุ้มครองล่ะ ? ประกันสังคมดูแลยังไง
ถ้าเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต ประกันสังคมคุ้มครองพ้นภาวะวิกฤตไม่เกิน 72 ชั่วโมง (นับรวมวันหยุดราชการ) สำหรับโรงพยาบาลเอกชน ไม่ต้องสำรองจ่าย ไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน
...
ถ้าหาก ... อยู่ในช่วงภาวะวิกฤตแล้วต้องใช้สิทธินอกสถานพยาบาล ผู้ประกันตนจะต้องแจ้งใช้สิทธิกับสถานพยาบาลที่รับรองสิทธิโดยเร็ว ก่อนพ้นวิกฤตเพื่อให้ได้รับสิทธิคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเช่น ข้อมูลการส่งเงินสมทบ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ สามารถตรวจสอบได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ร่วมสร้างสรรค์สังคมแรงงาน ที่มีหลักประกันถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน