...
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

รู้ยัง !!! ประกันสังคม เกษียณแล้วได้เท่าไหร่ ?

รู้หรือไม่ว่า ประกันสังคมปี ๆ นึงที่เราจ่ายไป เมื่อเราเกษียณแล้วเราจะได้เท่าไหร่ เรามาทำความเข้าใจกันเลย

ได้เงินคืนเมื่อไหร่น้า ??

ขึ้นอยู่กับจำนวนเดือนที่จ่ายสมทบ อายุ สถานะของผู้ประกันตน ซึ่งมี 3 กรณี
กรณี 1 : จ่ายเงินสมทบ 180 เดือน

- เมื่อมีอายุครบ 55 ปี ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง ได้รับเงินเดือนใช้ตลอดชีวิต

- ได้เงินบำนาญ 20% ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย (ไม่เกิน 15,000 บาท)

- จ่ายสมทบมากกว่า 180 เดือน ได้รับเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อระยะเวบาการจ่ายเงินสมทบครบทุก 12 เดือน

...
...
...

กรณี 2 : จ่ายเงินสมทบมากกว่า 12 เดือน ไม่เกิน 180 เดือน

- เมื่อมีอายุครบ 55 ปี ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

- ได้รับเงินบำเหน็จเท่ากับเงินสมทบของตนเอง + เงินสมทบของนายจ้างและรัฐบาล

- ได้ผลตอบแทน (ผลกำไรจากกองทุนประกันสังคม)

...

กรณี 3 : จ่ายเงินสมทบไม่ถึง 12 เดือน

- เมื่อมีอายุครบ 55 ปี ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง ได้รับเงินก้อนครั้งเดียวเท่ากับจำนวนเงินที่จ่ายสมทบ เช่น จ่ายสมทบ 450 บาท จ่ายไปทั้งหมด 11 เดือน เงินบำเหน็จที่ได้ 450 x 11 = 4,950 บาท

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเช่น ข้อมูลการส่งเงินสมทบ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ สามารถตรวจสอบได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ร่วมสร้างสรรค์สังคมแรงงาน ที่มีหลักประกันถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน