...
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

วิธีเช็กเงินประกันสังคม

... เช็กยอดเงินง่าย ๆ เพียงแค่ปลายนิ้ว ...

ไม่ต้องเสียเวลานั่งรอสายก็สามารถเช็กยอดเงินประกันสังคมได้ เพียงแค่เข้าเว็บไซต์ประกันสังคม

ขั้นตอนการเช็กยอดเงิน

1. เข้าเว็บไซต์ประกันสังคม https://www.sso.go.th หลังจากนั้นเข้าสู่ระบบผู้ประกันตน / สมัครสมาชิก

2. กรอกเลขบัตรประชาชนและรหัสผ่าน

3. สำหรับคนที่เข้าเว็บนี้ครั้งแรกต้องทำการสมัครสมาชิก กรอกหมายเลขโทรศัพท์เพื่อรับรหัสการยืนยันตัวตน

4. ล็อคอินเข้าระบบและเลือกผู้ประกันตน

5. เข้าสู่หน้า “ตรวจสอบข้อมูลผู้ประกันตน” โดยจะแสดงรายละเอียดของผู้ประกันตน

6. คลิก “ข้อมูลการส่งเงินสมทบ” จะแสดงข้อมูลปีล่าสุด และจะปรากฏจำนวนเงินที่เรานำส่งแต่ละเดือน ซึ่งเงินนี้จะถูกแยกเป็น 3 ส่วน

- เงินช่วยเหลือเมื่อเจ็บป่วย (1.5%)

- เงินช่วยเหลือเมื่อว่างงาน (0.5%)

- เงินช่วยเหลือเมื่อชราภาพ (3%) รวมสูงสุด 750 บาทต่อเดือน

7. เกษียณอายุการทำงาน คุณจะได้เงิน “ช่วยเหลือเมื่อชราภาพ” คืน ถ้าอยากรู้ว่าเท่าไหร่ ให้คลิกที่ “การคำนวณเงินสงเคราะห์ชราภาพ”

...
...
...
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเช่น ข้อมูลการส่งเงินสมทบ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ สามารถตรวจสอบได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ร่วมสร้างสรรค์สังคมแรงงาน ที่มีหลักประกันถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน

แหล่งที่มา : https://www.amarinbabyandkids.com/family/sso-allowance-checking/