...
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

พ่อค้า แม่ค้า อาชีพอิสระ ทำประกันสังคมได้ไหม

ข่าวดีสำหรับกลุ่ม พ่อค้า แม่ค้า คนขับวินมอเตอร์ไซค์ ทำอาชีพเกษตรกร เป็นนายตัวเอง สามารถยื่นทำประกันสังคมมาตรา 40 ได้แล้วนะ

...

พร้อมเพิ่ม 3 ทางเลือกสำหรับการจ่ายเงินสมทบ

คุณสมบัติผู้สมัครผู้ประกันตนมาตรา 40

1. ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น พ่อค้า แม่ค้า เกษตรกร คนขับวินมอเตอร์ไซค์ หรือคนขับแท็กซี่

2. อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์

3. เป็นบุคคลที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างในบริษัทเอกชนตามมาตรา 33

4. ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และ 39

5. ไม่เป็นข้าราชการหรือเป็นบุคคลที่ถูกยกเว้นตามกฎหมาย

3 ทางเลือกสำหรับการจ่ายสมทบทุน

1. ผู้ประกันตนจ่ายสมทบ 70 บาท รัฐจ่ายสมทบ 30 บาท รวมเป็นจ่ายสมทบ 100 บาท

2. ผู้ประกันตนจ่ายสมทบ 100 บาท รัฐจ่ายสมทบ 50 บาท รวมเป็นจ่ายสมทบ 150 บาท

3. ผู้ประกันตนจ่ายสมทบ 300 บาท รัฐจ่ายสมทบ 150 บาท รวมเป็นจ่ายสมทบ 450 บาท

สำหรับช่องทางการสมัครประกันสังคม มาตรา 40 สามารถทำได้ง่าย ๆ ที่

1. สปส. สำนักงานประกันสังคม

2. เซเว่น เคาท์เตอร์เซอร์วิส

3. บิ๊กซี ซูบเปอร์เซ็นเตอร์ ทั่วประเทศ

4. เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th

5. หน่วยบริการเคลื่อนที่ สปส.

6. ธกส.

7. สายด่วน 1506

...
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเช่น ข้อมูลการส่งเงินสมทบ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ สามารถตรวจสอบได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ร่วมสร้างสรรค์สังคมแรงงาน ที่มีหลักประกันถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน