...
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

เราจะได้รับเงินคืนจากประกันสังคมเมื่อไหร่ อย่างไร

รู้ไหม !!! เงิน 750 บาท ที่เราโดนหักจ่ายสมทบทุนให้กับประกันสังคมทุกเดือน เราจะได้รับคืนด้วยนะ โดยมีการแบ่งเป็นสัดส่วน ตามนี้

1. 225 บาท ใช้สำหรับดูแลเรื่องเจ็บป่วย ทุพพลภาพ คลอดบุตร (เงินในส่วนนี้ถ้าเราไม่ใช้เราจะไม่ได้คืน)

2. 75 บาท ใช้สำหรับประกันการว่างงาน กรณีที่เราว่างงานเงินส่วนนี้เราสามารถนำมาใช้ในช่วงที่เราหางานใหม่ (เงินในส่วนนี้ถ้าเราไม่ใช้เราจะไม่ได้คืน)

3. 450 บาท เงินเก็บออม เราจะได้รับเมื่อตอนอายุครบ 55 ปี บริบูรณ์ หรือที่เรียกว่าเงินบำเหน็จ กับ บำนาญ

...

เงื่อนไขการได้เงินก้อนสุดท้าย

รับเงินบำเหน็จ

• อายุครบ 55 ปีบริบูรณ์

• จ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 1 - 179 เดือน

• ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง หรือทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต

บำเหน็จเราจะได้รับเป็นก้อน

รับเงินบำนาญ

• อายุครบ 55 ปีบริบูรณ์

• จ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 180 เดือนขึ้นไป

• ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

บำนาญเราจะได้รับทุกเดือนตลอดชีวิต

...
...
...
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเช่น ข้อมูลการส่งเงินสมทบ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ สามารถตรวจสอบได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ร่วมสร้างสรรค์สังคมแรงงาน ที่มีหลักประกันถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน

แหล่งที่มา https://aommoney.com/stories/news/อย่าลืม-รับเงินเกษียณจากประกันสังคมนะจ๊ะ/2034#k75mhi0o99

http://www.soidao.go.th/soidao/index.php/2016-10-19-00-04-47/2016-10-22-00-00-47/1169-2019-01-07-04-06-16