...
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

ประกันสังคมมาตรา 40 ดียังไง

...

ประกันสังคม คืออะไร ทำไมเราต้องจ่าย ?

เงินที่เราจ่ายสมทบทุนในทุก ๆ เดือน คือ การสร้างหลักประกันในการดำรงชีพของกลุ่มคนที่มีรายได้ ซึ่งผู้ประกันตนจะได้รับผลประโยชน์ทดแทนในกรณี

- ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้

- ทุพพลภาพ

- ชราภาพ

- ตาย

- สงเคราะห์บุตร

เพื่อผู้ประกันตนจะมีรายได้ต่อเนื่อง

...
...
ประกันสังคมมาตรา 40 คืออะไร

สิทธิประโยชน์แก่แรงงานที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนในมาตรา 33 และมาตรา 39 ประกอบอาชีพอิสระหรือแรงงานนอกระบบ เช่น

- กลุ่มพ่อค้า แม่ค้า

- กลุ่มเกษตรกร

- คนส่งอาหาร เดลิเวอร์รี่

...
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเช่น ข้อมูลการส่งเงินสมทบ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ สามารถตรวจสอบได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

และต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และ ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ สามารถเลือกจ่ายสมทบทุนได้ถึง 3 ทางเลือก โดยเริ่มต้นที่ 70 บาท 100 บาท และ 300 บาท

ร่วมสร้างสรรค์สังคมแรงงาน ที่มีหลักประกันถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน

แหล่งที่มา : https://library2.parliament.go.th/ebook/content-issue/2561/hi2561-068.pdf