...
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

ประกันสังคมมาตรา 40 จ่ายได้ที่ไหนบ้าง

...
...
ช่องทางเคาน์เตอร์ธนาคารและหน่วยบริการ

- ธนาคารกสิกรไทย

- ธนาคารไทยพาณิชย์

- ธนาคารกรุงศรีฯ

- ธนาคารกรุงเทพ

- ธนาคารทหารไทย (TMB)

- ธนาคารธนชาต

- ธนาคารออมสิน

- ธนาคารกรุงไทย

- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

- เคาน์เตอร์เซอร์วิส

- เซเว่น อีเลฟเว่น

- เทสโก้ โลตัส

- บิ๊กซี

- ตู้บุญเติม

- CenPay

...

ช่องทางการหักบัญชีเงินฝากธนาคาร

- ธนาคารกรุงไทย

- ธนาคารกสิกรไทย

- ธนาคารไทยพาณิชย์

- ธนาคารกรุงศรีฯ

- ธนาคารกรุงเทพ

- ธนาคารทหารไทย (TMB)

- ธนาคารธนชาต

- ธนาคารออมสิน

- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ฟรีค่าธรรมเนียม !!!

...
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเช่น ข้อมูลการส่งเงินสมทบ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ สามารถตรวจสอบได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ร่วมสร้างสรรค์สังคมแรงงาน ที่มีหลักประกันถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน

แหล่งที่มา https://www.youtube.com/watch?v=qfSRyIYzxqU