...
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

ประกันสังคม ห่วงใย พิชิตภัยเชื้อไวรัส โควิด-19

เจ็บป่วย เสี่ยงติดเชื้อโควิด สามารถมาใช้สิทธิประกันสังคมได้ !!!

เชื้อไวรัสโควิด–19

ย่อมาจาก Coronavirus disease starting in 2019 เป็นเชื้อไวรัสตระกูลเดียวกับโรคซาร์ส ไข้หวัดใหญ่ หัด และโปลิโอ
...
...
สำหรับการฟักตัวของเชื้อไวรัส

ประมาณ 2 – 14 วัน และอายุการแพร่กระจายจะมีอายุที่แตกต่างกัน เช่น

- เชื้อไวรัสอยู่ที่ ละอองน้ำมูก เสมหะ น้ำลาย น้ำตา จะมีชีวิตอยู่ได้ 5 นาที

- เชื้อไวรัสอยู่บนวัสดุ พื้น โต๊ะ ลูกบิดประตู จะมีชีวิตอยู่ได้ 7 – 8 ชั่วโมง

- เชื้อไวรัสอยู่ในผ้าหรือกระดาษทิชชู่ จะมีชีวิตอยู่ได้ 8 – 12 ชั่วโมง

- เชื้อไวรัสอยู่ในน้ำ จะมีชีวิตอยู่ได้ 4 วัน

- เชื้อไวรัสอยู่ในตู้เย็น อุณหภูมิต่ำกว่า 4 องศา อาจอยู่ได้ถึง 1 เดือน

หากเรามีอาการ ไอ จาม มีน้ำมูก มีไข้ เจ็บคอ เหนื่อยหอบ หายใจลำบาก เจ็บหน้าอก ให้เรารีบไปพบแพทย์ทันที

ประกันสังคมใจดี ห่วงใย ผู้ประกันตน

ได้เปิดให้บริการในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยให้สถานพยาบาลทั้ง 242 แห่ง เตรียมความพร้อมในการรักษา หากมีผู้ประกันตนได้ไปใช้สิทธิการรักษาพยาบาล
...
ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์ด้วย หากเข้าข่ายแพทย์จะส่งผลตรวจไปยังห้อง Lab แต่ถ้าในกรณีที่ไม่เข้าข่าย และอยากตรวจเอง อันนี้เราต้องเสียค่าใช้จ่ายเองตามที่โรงพยาบาลกำหนด
วิธีการป้องกัน

• สวมหน้ากากอนามัย

• ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป

• เลี่ยงพื้นที่แออัด

• ปิดปาก ปิดจมูก เวลาไอหรือจาม

• เลี่ยงสถานที่เสี่ยงและใกล้ชิดกับผู้ป่วย

• กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆ

...
...
สำหรับผู้ที่มีภาวะเสี่ยงติดเชื้อแต่ไม่สามารถเดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาลตามสิทธิที่เรามี สามารถเข้ารักษาโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้หรือโรงพยาบาลรัฐได้ทุกแห่งตามระบบประกันสังคม สามารถเบิกจ่ายได้เป็นกรณีฉุกเฉิน ภายใน 72 ชั่วโมง หากจำเป็นต้องถูกกักตัวเพื่อไม่ให้มีการแพร่เชื้อ ให้แจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิให้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเช่น ข้อมูลการส่งเงินสมทบ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ สามารถตรวจสอบได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ร่วมสร้างสรรค์สังคมแรงงาน ที่มีหลักประกันถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน