...
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

4 ช่องทางการ เช็กเงินประกันสังคมมาตร 40 ได้ง่ายๆ

...

www.sso.go.th

เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม
...
...
สะดวก รวดเร็ว มั่นใจได้ทุกช่องทาง

1506 สายด่วน

- สายด่วน กระทรวงแรงงาน

Live Chat

- ช่องทางการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่โดยตรงที่หน้าเว็บไซต์

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเช่น ข้อมูลการส่งเงินสมทบ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ สามารถตรวจสอบได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ร่วมสร้างสรรค์สังคมแรงงาน ที่มีหลักประกันถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน